U novoj PUBG mapi plava zona se prilagođava broju igrača na mapi

Nova eksperimentalna mapa pod nazivom “Savage” je mala mapa veličine 4x4km i trenutno je u fazi testiranja. Na njoj je uvedena nova funkcija koja određuje brzinu smanjenja plave zone u zavisnosti od broja igrača koji su živi.

Trenutno nemamo detaljne infromacije o brzini smanjenja zone, pa bi zato igrači trebali da pripaze na vreme i da ga efikasno koriste. Ubačene su i nove lokacije, dinamičko vreme i manje bombarderske zone.