Satnice za Call of Duty: Black Ops 4 Blackout betu

Prošlog meseca je bilo sprovedeno testiranje klasičnog multiplayera za Black Ops 4, dok će se ovog održati isprobavanje novog battle-royale moda po imenu Blackout.

Beta testiranje će početi prvo danas, 10. septembra za PlayStation 4 i trajaće sve do 17. septembra, dok će PC i Xbox One korisnici morati da sačekaju 14. septembar. Ovo testiranje će biti zatvorenog tipa, osim za PC korisnike koji će imati prilike od 15. do 17. septembra da isprobaju ovaj mod u okviru otvorene bete.